TWH.SEARAV - BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO
HƯỚNG NGHIỆP & GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG

Tư vấn miễn phí - Gọi ngay

HOT LINE

Pháp lý: (028)2242.5577

HỢP TÁC ĐÀO TẠO DU HỌC 2+2 VN, HOA KỲ

Ngày đăng: 30/05/2017
Share Button

    Ngày 28/4/2017 đại diện Khoa Quản trị Kinh doanh (HSB) – Đại học Quốc gia Việt Nam đã tiếp đoàn lãnh đạo của Đại học Hoa Kỳ: Humphreys University (HU) tại văn phòng hội nghị chính thức bàn thảo ký kết thúc đẩy hợp tác giáo dục và Đào tạo giữa hai nước.

    Chương trình hứa hẹn cho sinh viên Việt Nam có cơ hội du học nhận bằng cưe nhân của Đại học uy tín Hoa Kỳ với chi phí thấp nhất cho sinh viên Việt Nam.

    Đây là chương trình học mà sinh viên VN được học trong nước 02 năm sau đó làm thủ tục để chuyển sang Hoa Kỳ.

    Với chương trình này, sinh viên VN có nhiều cơ hội được làm việc hoặc định cư tại Hoa Kỳ dễ nhất hiện nay.

img_1783 img_1792 img_1795 img_1796 img_1801 img_20170428_115538 img_20170428_115602 img_20170428_115647 img_20170428_115649

Tin cùng loại