TWH.SEARAV - BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO
HƯỚNG NGHIỆP & GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG

Tư vấn miễn phí - Gọi ngay

HOT LINE

Pháp lý: (028)2242.5577

Hành trình khám phá những điều thú vị Việt Nam-Srilanca

Ngày đăng: 20/08/2018
Share Button

Sau hơn 43 năm thống nhất đất nước, quan hệ quốc tế tại Việt Nam ngày càng sôi động, Việt Nam là hình ảnh của một thành viên ASEAN tích cực, là một đối tác, đối trọng tin cậy của sự đoàn kết, ổn định và hòa bình của khu vực, quốc tế cũng như trong các quan hệ song phương, đa phương.

Việt Nam đã trở thành một điểm đến thân thiện của du khách, một điểm đầu tư có tính cạnh tranh tích cực, sinh lời của các nhà đầu tư quốc tế, đáp ứng tốt hơn quá trình nâng cao chất lượng cuộc sống của các cộng đồng dân cư, tham gia quá trình phân công lao động quốc tế, tham gia chuỗi phân phối toàn cầu, truyền động lực phát triển đến các liên kết kinh tế vùng, miền tại Việt Nam cũng như trong khu vực ASEAN và thế giới.

Kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ xã hội chủ nghĩa tại Sri Lanka ngày 20/7/1970 cho đến nay, hai quốc gia đã tich cực tổ chức các hoạt động văn hóa, kinh tế song phương.

Về hợp tác kinh tế, thời gian qua, thương mại song phương tăng đều qua các năm, đạt gần 320 triệu USD năm 2017. Hai nước có tiềm năng hợp tác rất lớn, cần đẩy mạnh khai thác, nhất là trong các lĩnh vực như du lịch, dầu khí, cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin và truyền thông, dệt may, cao su, da giày, chế biến và phân phối nông sản, thủy sản, sản xuất và tiêu thụ sữa, năng lượng tái tạo, vận tải hàng không và hàng hải. vì sự phát triển lên một tầm cao mới của quan hệ đối tác song phương, đa phương, tình hữu nghị Việt Nam-Srilanca với các quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế.

Phù hợp với tầm nhìn chiến lược về một Châu Á hòa bình, ổn định của các bên, để xây dựng châu Á trở thành một khu vực kinh tế năng động nhất thế giới, các nước thành viên đều có những hoạt động tích cực trong quan hệ đối nội và đối ngoại, trong đó, Srilanca vẫn là một trung tâm quan trọng, không thể thay thế trong các chiến lược chính trị, ngoại giao để xây dựng một Châu Á đoàn kết, vững mạnh, vừa là đối tác, vừa là đối trọng, để đối phó với các thách thức đã, đang và sẽ xuất hiện trong ít nhất 10 năm sau.

Để đáp ứng nhiệm vụ thiên niên kỷ của Việt Nam, Srilanca và châu Á phát triển bền vững, có chất lượng sống tốt của các cộng đồng dân cư, sáng tạo các hình thức kết nối, hợp tác toàn cầu nhằm thoát khỏi tình trạng suy thoái kinh tế, chúng ta cần những đề xuất liên kết sức mạnh của các cộng đồng dân cư, các quốc gia và vùng lãnh thổ, có khả năng truyền động, hỗ trợ các lĩnh vực kinh tế phát triển. 

Viện Nghiên cứu đào tạo hướng nghiệp và giáo dục truyền thống Việt Nam – RIVER trân trọng kính gửi đến ngài Đại sứ Srilanca tại Việt Nam, đề xuất liên kết các cộng đồng dân cư, sáng tạo các hình thức kết nối, hợp tác giữa Việt Nam và Srilanca qua:

“Hành trình khám phá những điều thú vị Việt Nam – Srilanca 2018-2030”

 

Cá nhân, tổ chức có quan tâm, xem cụ thể file tại đây:

IMG_20180815_0001_NEW      –       IMG_20180815_0002_NEW    –    IMG_20180815_0004_NEW