TWH.SEARAV - BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO
HƯỚNG NGHIỆP & GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG

Tư vấn miễn phí - Gọi ngay

HOT LINE

Pháp lý: (028)2243.5577

THÔNG BÁO HỌC CỦA ĐH VINH

Ngày đăng: 04/05/2017
Share Button

Học viên nhập học khóa tháng 6/2017 nhanh chóng đến văn phòng đóng học phí theo quy định của ĐHV trước ngày khai giảng 18/6.

Mức học phí theo khung – ngành của nhà trường được quy định cụ thể theo tháng trong bảng dưới đây (học viên lấy số tiền x 5 tháng sẽ ra số tiền cần đóng trong 1 học kỳ): 

03 05 07 09

Tin cùng loại